Niezwykle istotna sprawa

Dobór właściwy ubezpieczenia OC lekarza jest naprawdę bardzo istotny, ponieważ pozwala chociażby w przypadku roszczeń pacjentów, uniknąć wypłaty odszkodowania czy też wypłaty renty z własnej kieszenie. Jest to naprawdę istotne w przypadku osób, które pracują na tak zwanym kontrakcie czy też prowadzą lekarską praktykę.

Każde obowiązkowe ubezpieczenie musi być zgodne z poszczególnymi rozporządzeniami Ministra Finansów. Dokument określa szczegółowo sumę 75 tysięcy euro na jedno zdarzenie. Co więcej 350 tysięcy euro na zdarzenia wszystkie oraz zakres OC obowiązkowego lekarza, dlatego kompletnie niezależnie od samego towarzystwa ubezpieczeń, na jakie się zdecyduje lekarz, to zakres ochrony jest identyczny. Ci przedstawiciele zawodu, którzy spełnić chcą wyłącznie ustawowy obowiązek, kierować się mogą tylko i wyłącznie ceną, jednak pomyśleć warto nad możliwościami dodatkowymi, które zabezpieczają właśnie lekarzy.

Obowiązkowe OC dla lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) jest zdefiniowane w rozporządzeniu. Jednak bywa ono niewystarczające. Szczególnie dla lekarzy, którzy posiadają specjalizację podwyższonego ryzyka. Są to anestezjolodzy, ginekolodzy czy też chirurdzy. Wyższy poziom ochrony, jeśli chodzi o samą sumę ubezpieczenia, zapewni OC dobrowolne. Opcji jest naprawdę wiele. Lekarze mogą się ubezpieczyć na sumę od pięćdziesięciu tysięcy złotych, nawet do dwóch milionów złotych. Wybór sam w sobie powinien być oczywiście determinowany rodzajem samej specjalizacji jak i także świadomością, że wysokość rekompensat zdecydowani jest coraz wyższa. Na pewno lekarze mogą śmiało pokusić się o pomoc agenta ubezpieczeniowego, który posiada niezbędną wiedzę i służy nam pomocą. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Nie jesteśmy z tym w żadnym wypadku sami.

Background obraz autorstwa snowing - www.freepik.com