Informacje o kursie

Obsługa kas fiskalnych

Kurs Obsługa kas fiskalnych


Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30
Czas zajęć: w dni robocze - 2,3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 4 tygodnie

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie towaroznawstwa i obsługi kas fiskalnych.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

PROGRAM KURSU:

 

1. Elementy prawa – 4 godziny
Prawo rzeczowe:

·         pojęcie rzeczy i mienia, własność i współwłasność, ochrona własności

Prawo zobowiązań:

·         pojęcie źródła i rodzaje zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązań

·         umowy w działalności gospodarczej /tryb zawierania umów, zamówienia publiczne, wybrane umowy z kodeksu cywilnego/sprzedaż podstawowe pojęcia /rękojmia i gwarancja/

Prawa pracy: 

·         stosunki pracy i ich rodzaje /nawiązanie i rozwiązanie

·         prawa i obowiązki stron stosunku pracy/obowiązki pracodawcy i pracownika/odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

 

2. Towaroznawstwo – 4 godziny
Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów, istota kodowania towarów, opakowanie i oznaczanie towarów, współczesne opakowania, a ekologia, obligatoryjne i fakultatywne oznaczenia na produktach w obrocie krajowym i zagranicznym zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej, ochrona towarów w transporcie i magazynowaniu, zasady przechowywania wybranych towarów w odniesieniu do warunków atmosferycznych

3. Dokumentacja handlowa i magazynowa – 8 godzin

Dokumentacja handlowa – zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja magazynowa, reklamacje i zwroty.
Rozliczenia i dokumentacja finansowa – rozliczenia gotówkowe, rozliczenia bezgotówkowe, rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony)

4. Obsługa kas fiskalnych – 6 godzin

Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej, rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych

 

5. Ćwiczenia program do fakturowania, np. FPP firmy CDN/ Proste faktury – 8 godzin
Ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż,

 

Wykaz literatury:

 

- Wstęp do prawoznawstwa Z. Tobor

- Elementy rachunkowościF. Frymark

- Rachunkowość przedsiębiorstw cz. I, IIZdzisław Kołaczyk

- Finanse M.Pietraszewski , E.Strzyżewska, J.Szpajor

- Ogólne wiadomości z towaroznawstwa H. Rawdanowicz

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

Sprawdz cenę i terminarz kursu w wybranym mieście